در حال بارگذاری ...
ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا
ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا۱۳۹۹/۱۲/۹ ۱۴:۲۸:۲۷

سامانه راهنمای هوشمند داوطلبین انتخابات شورای شهر

خدمتی دیگر از اپراتور آی تی ساز

کارگزار احراز هویت برخط ارباب رجوع قوه قضاییه

و

کارگزار و تأمین کننده خدمات الکترونیک شبکه فناوری و نوآوری معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری

این سامانه ، برای نخستین بار و با در نظر گرفتن شرابط کرونا ، کلیه خدمات جهت حضور متقاضبان و داوطلبین شرکت در انتخابات شورای شهر را فراهم نموده است .

  1. ثبت نام اولیه متقاضی شرکت در انتخابات شورای شهر
  2. صدور سو پیشینه
  3. استعلام داشتن کد ثنا
  4. ثبت نام ثنا
  5. احراز هویت ثنا
  6. ثبت نام کارت ملی
  7. دریافت تاییدیه تحصیلی

همچنین اپراتور ای تی ساز این امکان را نیز فراهم نموده ، تا متقاضیان و‌داوطلبین شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا ، بصورت حضوری با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ict روستایی ، ثبت نام ثنا، گواهی سو پیشینه ، گواهی تایید تحصیلی خود را نیز در این‌ دفاتر انجام دهند .

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی
ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا سال ۱۴۰۰ از چه زمانی شروع می‌شود؟
۰
۰
۰
۰
روز
۰
۰
ساعت
۰
۰
دقیقه
۰
۰
ثانیه
گواهی سوء پیشینه برای ثبت نام داوطلبان شورا الزامی است.

گواهی می بایست متعلق به سه ماه گذشته باشد.

برای استفاده از خدمات ما، در تمامی مراحل حتما از کارگزاری اپراتور آی تی ساز استفاده نمایید

انواع خدمات اپراتور آی تی ساز برای داوطلبین ثبت نام انتخابات شورای شهر

سوالات متداول ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا

تبصره (۱) بند(ه) ماده (۲۶) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر‘ شرط استفاده از معافیت از مدرک تحصیلی ، کاندیداتوری در همان محل کاندیدای عضویت در شورا تعیین شده است . لذا با تغییر مکان شورا و ماهیت شورا ، امکان استفاده از معافیت مذکور وجود ندارد. لذا به جهت تغییر در ماهیت شورای روستا به شهر در موضوع استعلامی ، کاندیدای عضویت در شورای شهر باید شرط مدرک تحصیلی موضوع بند (هـ) ماده (۲۶) قانون فوق الذکر را داشته باشند.

طبق ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شورای شهر و ماده (۴۸) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش ، داوطلب عضویت در شورا باید شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسوول ثبت نام تکمیل نماید . لذا امکان اعزام نماینده تام الاختیار جهت ثبت نام برای داوطلبان شوراها وجود ندارد.

بله طبق صراحت بند (۲) ماده (۲۸) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات ‘ معاونین ادارات کل استانداری ها از عضویت در شوراهای شهر واقع در محدوده استان محرومند

موارد ممنوعیت عضویت در سطح استان و شهرستان و بخش در بند (۲) ماده (۲۸) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور صراحتا بیان شده است و صرفا مدیران کل و سرپرستان ادارات کل و معاونین ادارت کل برای عضویت در شوراهای محدوده حوزه انتخابی خود باید استعفا بدهند و روسای ادارات درون سازمانی نیازی به استعفا ندارند
و با توجه به قسمت اخیر بند مذکور اشتغال در پست و چارت سازمانی ملاک استعفا می باشد لذا حکم حقوقی مورد عمل است.

در ماده (۲۹) قانون نشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر مواردی که اشخاص از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند احصا’ شده است و در صورت وجود جرایم مصرحه در بندهای این ماده اعضای داوطلب محروم می باشند بنابراین اعضای شورای منحله در صورت واجد شرایط بودن ممنوعیتی برای ثبت نام نخواهند داشت.

طبق بند (۳) ماده (۲۸) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای شهر ، دهیاران از عضویت در شورای محل خدمت محرومند . لذا منعی برای کاندیداتوری دهیار خارج از محل خدمت مشار الیه وجود ندارد.

طبق ماده (۲۴) (اصلاحی ۲۷/۱/۱۳۹۲) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر ‘ در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیئت اجرایی معرفی نمایند.

طبق ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای شهر ، بند (۳) ماده (۲۸) قانون مذکور اصلاح گردیده و شاغلین در شهردای ها از شمول استعفا برای عضویت در شوراها خارج شده اند و منعی برای کاندیداتوری شاغلین در شهرداری ها برای انتخابات شوراها وجود ندارد.

خیر با توجه به تبصره (۳) (الحاقی ۲۷/۱/۱۳۹۲) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر ‘ ارائه گواهی عدم سو’ پیشینه در هنگام ثبت نام الزامی است . و این تبصره‘ قانون امری بوده و مجری انتخابات مکلف به اجرا است .

طبق تبصره ماده (۷) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر ‘ ملاک تشخیص جمعیت آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود لذا ملاک آمار جمعیتی شهر و روستا آخرین اعلام رسمی مذکز آمار ایران می باشد و هنور سرشماری سال ۱۳۹۵ به طور رسمی اعلام نشده است .

طبق تبصره (۳) بند (و) ماده (۲۶) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر ‘ ارایه گواهی عدم سو’پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است و عدم ارایه گواهی مزبور مانع ثبت نام است .

طبق ماده (۱۲) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای شهر و روستا در واحدهای تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط به نام روستا شناخته شده باشند و واحد تقسیمات کشوری برای روستا در قانون تعریف و پیش بینی شده است و همانگونه که اذعان دارید برای داشتن ماهیت روستا بر اساس ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری وجود حداقل تعداد بیست خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده ساکن ، ضروری است . لذا انتخابات شورا ی روستا صرفا در مناطق روستایی منطبق با شرایط قانونی فوق الذکر برگزار می گردد. قید “واحدهای تقسیمات کشوری طبق قوانین و مقررات ” موضوع ماده (۱۲) قانون صدر الذکر قید احتزازی و حجت بوده و رعایت آن ضروری است .و طبق تبصره ماده (۷) قانون مذکور ملاک تشخیص جمعیت آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود لذا ازدیاد جمعیت روستا باید با اعلام رسمی مرکز آمار ایران باشد.

ارایه گواهی عدم سو’پیشینه تکلیف کاندیدا برای ثبت نام می بشاد در حالیکه استعلام از مراجع چهارگانه بق ماده (۴۶) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر تکلیف قانونی هیئت های اجرایی است. البته به نظر میرسد با ارایه گواهی عدم سو’ پیشینه استعلام از نیروی انتظامی به خودی خود منتفی می گردد .

در ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ایثارگر تعریف شده است و در تبصره بند (و) آن رزمندگان از تسهیلات قانون مذکور برای ایثارگران مستثنی شده اند . و طبق ماده (۲۸) قانون فوق الذکر احراز یک مدرک بالاتر صرفا برای شهدا ‘ مفقودان ‘ جانبازان و آزادگان تعیین شده است . لذا به نظر میرسد رزمندگان نمی توانند از امتیاز یک مقطع بالاتر استفاده کنند.

خیر طبق ماده (۴۷) آیین نامه اجرایی انتخابات شورای شهر داوطلب عضویت در شورا باید شخصا پرسشنامه اعلام داوطلبی را در حضور مسوول ثبت نام تکمیل نمایند

ماده (۴) قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر در خصوص تعداد اعضای شوراهای روستایی با تعیین نصاب جمعیتی است در حالیکه بند (ه) ماده (۲۶) قانون مذکور شرط مدرک تحصیلی با نصاب جمعیتی را بیان میدارد و این دو ماده دو حکم جداگانه را عنوان نموده است و هیچ ارتباط و مغایرتی ندارند .
لذا سواد خواندن و نوشتن برای روستاهای تا دویست خانوار با هر جمعیتی ملاک تحصیلی است و داشتن دیپلم برای روستاهای بالای دویست خانوار با هر نصاب جمعیتی ملاک مدرک تحصیلی است.

طبق ماده (۲) قانون تقسیمات کشوری روستا واحد تقسیماتی است که حداقل بیست خانوار یا صد نفر جمعیت داشته باشد . لذا وجود یکی از دو شرط موضوع ماده فوق الذکر کافی است برای اینکه واحد تقسیماتی روستا نامیده شده و انتخابات شورای روستا در آن برگزار گردد. بنابراین در روستای دارای بیست خانوار با هر جمعیتی باید انتخابات شورای روستا برگزار گردد و همچنین است برای روستای با حداقل صد نفر جمعیت با هر تعداد خانوار (ولو زیر بیست خانوار)

طبق ماده (۱۴) مکرر قانون تشکیلات ‘ وظایف و انتخابات شورای شهر ‘ عضویت در شوراها افتخاری است و شغل محسوب نمی شود بنابراین به طریق اولی اعلام کاندیداتوری اصلا سمت نیست که بحث استعفا مطرح باشد و اگر منظور انصراف از داوطلبی است باید توجه داشت که کاندید شدن برای عضویت در شورا حق افراد است و فرد می تواند از حق خود صرف نظر کند .
طبق تبصره ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش در صورتی که تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر یا برابر با تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد

آخرین اخبار ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا

داوطلبان انتخابات شوراها مجاز به تبلیغ در رسانه ملی نیستند

داوطلبان انتخابات شوراها مجاز به تبلیغ در رسانه ملی نیستند

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ارتباط زنده تلفنی با رادیو گفت‌وگو در رابطه با سازوکار‌های انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: اقلام انتخاباتی در حال توزیع است و آماده‌ ثبت نام از داوطلبان هستیم.

وی در خصوص الکترونیکی بودن انتخابات گفت: ما ۴ انتخابات را برگزار خواهیم کرد و […]

گواهی سوءپیشینه برای ثبت نام داوطلبان شورا الزامی شد

گواهی سوءپیشینه برای ثبت نام داوطلبان شورا الزامی شد

محمد محمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : گواهی سوء پیشینه ای که از سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هنگام ثبت نام ارایه می شود، می بایست طبق تبصره سه ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا  حداقل دارای مهلت سه ماهه باشد. وی زمان شروع ثبت نام […]

ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟

ثبت نام انتخابات شورای شهر ازکی شروع می شود؟

زمان آغاز ثبت نام انتخابات شورای شهر اعلام شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخابات شورای شهر در تاریخ ذیل برگزار می‌شود.

فرایند‌های اجرایی انتخابات مذکور به شرح زیر می‌باشند:

اول: ثبت نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۰/اسفندماه/۱۳۹۹ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه […]

انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه ستاد انتخابات کشور و بررسی آخرین شرایط روند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در آن، از برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شورا‌ها در هشت کلان شهر خبر داد. خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیداسماعیل موسوی گفت: با پیشنهاد وزارت […]

رفتن به بالا