انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود

انتخابات شورا‌ها در کلانشهر‌ها به صورت تمام الکترونیکی برگزار [...]